Title
Zujų piliakalnis (Šanto kalnelis)
0.000
Zujų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Zujų piliakalnis, dar vadinamas Šanto kalneliu, stūkso Vidiškių seniūnijoje, kiek nutolęs į šiaurės rytus nuo Zujų kaimelio, Mūšios ir Šventosios upių dešiniuosiuose krantuose, tiksliau, jų santakoje esančiame kranto kyšulyje. Piliakalnis pasiekiamas iš Ukmergės-Utenos kelio priešais Mūšią pasukus žvyrkeliu į dešinę, pietryčius, Zujų link, už 200 m pasukus į kairę, šiaurės rytus, ir pavažiavus 300 m lauko keliuku palei elektros liniją – ji kerta piliakalnį. Jo šlaitai statūs, 6-12 m aukščio. Aikštelė trapecijos formos, orientuota šiaurės – pietų kryptimi, 25 m ilgio, 20 m pločio šiauriniame gale ir 40 m pločio pietiniame. Galuose ji įtvirtinta puslankio formos pylimais ir grioviais. Pietinėje aikštelės pusėje iškastas 40 m ilgio, 2 m gylio griovys, už kurio supiltas 45 m ilgio, 3 m aukščio pylimas. Jo išorinis šlaitas leidžiasi į 2 m gylio daubą, kurios rytinis ir vakarinis galai virsta griovomis. Šiauriniame šlaite, 2 m žemiau aikštelės, iškastas 0,3 m gylio griovys, už kurio supiltas 0,8 m aukščio pylimas. Jo išorinis šlaitas leidžiasi į antrą 0,3 m gylio griovį, už kurio kyla antras 0,8 m aukščio pylimas. Pastarojo išorinis šlaitas leidžiasi į 40 m ilgio terasą. Piliakalnį smarkiai apardė arimai, apkasai, iškasti šiauriniame, rytiniame ir pietiniame pakraščiuose II-ojo pasaulinio karo metu, o šiaurinių pylimų ir griovių vakarinę dalį nuplovė Mūšia. Piliakalnis taip pat apgadintas 2000-aisiais, tiesiant elektros liniją: nustumta maždaug 10 m pločio aikštelės šiaurinė dalis su pylimais, aikštelės vakarinėje dalyje pastatytas elektros stulpas. Zujų piliakalnis datuojamas I tūkst. vid. – II tūkst. pradžia. Tai – valstybės saugomas nekilnojamas kultūros paveldo objektas. Koordinatės: 55.292192 24.848619.

Location
Title
Zujų piliakalnis (Šanto kalnelis)
0.000
Zujų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Zujų piliakalnis, dar vadinamas Šanto kalneliu, stūkso Vidiškių seniūnijoje, kiek nutolęs į šiaurės rytus nuo Zujų kaimelio, Mūšios ir Šventosios upių dešiniuosiuose krantuose, tiksliau, jų santakoje esančiame kranto kyšulyje. Piliakalnis pasiekiamas iš Ukmergės-Utenos kelio priešais Mūšią pasukus žvyrkeliu į dešinę, pietryčius, Zujų link, už 200 m pasukus į kairę, šiaurės rytus, ir pavažiavus 300 m lauko keliuku palei elektros liniją – ji kerta piliakalnį. Jo šlaitai statūs, 6-12 m aukščio. Aikštelė trapecijos formos, orientuota šiaurės – pietų kryptimi, 25 m ilgio, 20 m pločio šiauriniame gale ir 40 m pločio pietiniame. Galuose ji įtvirtinta puslankio formos pylimais ir grioviais. Pietinėje aikštelės pusėje iškastas 40 m ilgio, 2 m gylio griovys, už kurio supiltas 45 m ilgio, 3 m aukščio pylimas. Jo išorinis šlaitas leidžiasi į 2 m gylio daubą, kurios rytinis ir vakarinis galai virsta griovomis. Šiauriniame šlaite, 2 m žemiau aikštelės, iškastas 0,3 m gylio griovys, už kurio supiltas 0,8 m aukščio pylimas. Jo išorinis šlaitas leidžiasi į antrą 0,3 m gylio griovį, už kurio kyla antras 0,8 m aukščio pylimas. Pastarojo išorinis šlaitas leidžiasi į 40 m ilgio terasą. Piliakalnį smarkiai apardė arimai, apkasai, iškasti šiauriniame, rytiniame ir pietiniame pakraščiuose II-ojo pasaulinio karo metu, o šiaurinių pylimų ir griovių vakarinę dalį nuplovė Mūšia. Piliakalnis taip pat apgadintas 2000-aisiais, tiesiant elektros liniją: nustumta maždaug 10 m pločio aikštelės šiaurinė dalis su pylimais, aikštelės vakarinėje dalyje pastatytas elektros stulpas. Zujų piliakalnis datuojamas I tūkst. vid. – II tūkst. pradžia. Tai – valstybės saugomas nekilnojamas kultūros paveldo objektas. Koordinatės: 55.292192 24.848619.