Pavadinimas
Užušilių piliakalnis
0.000
Užušilių k., Veprių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Užušilių piliakalnis stūkso Veprių seniūnijoje, Užušilių kaime, Šventosios dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje, iš pietų ir pietvakarių pusių juosiamame gana gilios ir plačios griovos, kurios dugnu teka nedidelis upeliukas, iš šiaurės – nedidelės griovos, už kurios tęsiasi tos pačios aukštumos dalis, iš pietryčių, rytų ir šiaurės rytų pusių Šventosios dešiniojo kranto terasos, iš šiaurės vakarų – toliau besitęsiančios ir palaipsniui kylančios aukštumos dalies. Piliakalnio šlaitai statūs, 6-8 m aukščio, paveikti erozijos, apaugę krūmais ir medžiais. Aikštelė ovali, orientuota šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, maždaug 17×15 m dydžio, apardyta arimų, išrausta žvėrių urvų, gausiai iškasinėta duobėmis, dėl kurių aikštelėje susiformavo iki 2 m aukščio nelygumai, apaugusi krūmais ir medžiais. Maždaug 3 m žemiau aikštelės šiaurės vakarinio šlaito yra apie 10 m pločio ir iki 1 m gylio griovys, iš dalies užslinkęs, piliakalnį skiriantis nuo toliau palaipsniui kylančios aukštumos. Pietvakariniame piliakalnio šlaite, maždaug 12 m žemiau aikštelės, yra 5-10 m pločio terasa, apardyta arimų. Archeologinių tyrinėjimų metu piliakalnio kultūriniame sluoksnyje rasta grublėtos keramikos pavyzdžių, molio tinko. Užušilių piliakalnis datuojamas I tūkst. po Kr. Tai – valstybės saugomas nekilnojamas kultūros paveldo objektas. Koordinatės: 55.162140 24.632022.

Location
Pavadinimas
Užušilių piliakalnis
0.000
Užušilių k., Veprių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Užušilių piliakalnis stūkso Veprių seniūnijoje, Užušilių kaime, Šventosios dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje, iš pietų ir pietvakarių pusių juosiamame gana gilios ir plačios griovos, kurios dugnu teka nedidelis upeliukas, iš šiaurės – nedidelės griovos, už kurios tęsiasi tos pačios aukštumos dalis, iš pietryčių, rytų ir šiaurės rytų pusių Šventosios dešiniojo kranto terasos, iš šiaurės vakarų – toliau besitęsiančios ir palaipsniui kylančios aukštumos dalies. Piliakalnio šlaitai statūs, 6-8 m aukščio, paveikti erozijos, apaugę krūmais ir medžiais. Aikštelė ovali, orientuota šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, maždaug 17×15 m dydžio, apardyta arimų, išrausta žvėrių urvų, gausiai iškasinėta duobėmis, dėl kurių aikštelėje susiformavo iki 2 m aukščio nelygumai, apaugusi krūmais ir medžiais. Maždaug 3 m žemiau aikštelės šiaurės vakarinio šlaito yra apie 10 m pločio ir iki 1 m gylio griovys, iš dalies užslinkęs, piliakalnį skiriantis nuo toliau palaipsniui kylančios aukštumos. Pietvakariniame piliakalnio šlaite, maždaug 12 m žemiau aikštelės, yra 5-10 m pločio terasa, apardyta arimų. Archeologinių tyrinėjimų metu piliakalnio kultūriniame sluoksnyje rasta grublėtos keramikos pavyzdžių, molio tinko. Užušilių piliakalnis datuojamas I tūkst. po Kr. Tai – valstybės saugomas nekilnojamas kultūros paveldo objektas. Koordinatės: 55.162140 24.632022.