Pavadinimas
Pirmojo Lietuvos kariuomenės šūvio vieta
0.000
Žalgirio g. 3, Deltuva, Ukmergės r. sav.

1919 m. kovo 29 d. į Deltuvos senosios klebonijos pastatą, kuriame tuo metu buvo įsikūręs bolševikų kariuomenės dalinio štabas, buvo iššautas pirmasis atkurtos Lietuvos kariuomenės artilerijos sviedinys. Lietuvos kariuomenės daliniui vadovavo Jonas Variakojis, iš patrankos šovė karininkas Vincas Geiga. Sviedinys nesprogo, tačiau paliko žymę pastato sienoje ir sujungė Deltuvos miestelio vardą su Lietuvos kariuomenės artilerijos istorija.

Koordinatės: 55.24044 24.67107

Location
Pavadinimas
Pirmojo Lietuvos kariuomenės šūvio vieta
0.000
Žalgirio g. 3, Deltuva, Ukmergės r. sav.

1919 m. kovo 29 d. į Deltuvos senosios klebonijos pastatą, kuriame tuo metu buvo įsikūręs bolševikų kariuomenės dalinio štabas, buvo iššautas pirmasis atkurtos Lietuvos kariuomenės artilerijos sviedinys. Lietuvos kariuomenės daliniui vadovavo Jonas Variakojis, iš patrankos šovė karininkas Vincas Geiga. Sviedinys nesprogo, tačiau paliko žymę pastato sienoje ir sujungė Deltuvos miestelio vardą su Lietuvos kariuomenės artilerijos istorija.

Koordinatės: 55.24044 24.67107