Pavadinimas
Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
0.000
Lėno k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Dabartinė mūrinė Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia buvo pastatyta 1923-1924 m. kunigų Jurgio Kazakevičiaus ir Jono Laugalio rūpesčiu, kuomet Lėno gyventojai paaukojo dviejų dešimtinių sklypą. Tuo metu bažnyčia turėjo dvi zakristijas ir mažą bokštelį, buvo nutinkuota iš lauko pusės. Iš tiesų, bažnyčios įrengimo ir aprūpinimo darbai po mažu, bet vyko nuolat: vyskupas K. Paltarokas bažnyčiai dovanojo gražią monstranciją ir taurę, Apolonija Doračiūnienė skyrė sumą varpui pirkti, tačiau labiausiai bažnyčią parėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, kilęs iš Užulėnio. Jo lėšomis buvo įrengtas didysis altorius, kuriame įtaisytas originalus dailininko Jono Juozo Burbos tapytas paveikslas, vaizduojantis Šv. Antaną su Kūdikėliu Jėzumi. 1935 m., Lietuvos vyriausybei skyrus pašalpą, prie bažnyčios buvo pristatytas aukštas mūrinis bokštas. 1944 m. bažnyčia buvo apgriauta, vėliau suremontuota.

Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia yra stačiakampio plano, kiek žemesne apsidės siena. Išlaikytos proporcijos, lygios plokštumos ir ritmiškai išdėstytos langų angos kuria monumentalumo įspūdį, nors bažnyčia ir neturi ryškiai išreikštų stiliaus bruožų.

Location
Pavadinimas
Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
0.000
Lėno k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Dabartinė mūrinė Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia buvo pastatyta 1923-1924 m. kunigų Jurgio Kazakevičiaus ir Jono Laugalio rūpesčiu, kuomet Lėno gyventojai paaukojo dviejų dešimtinių sklypą. Tuo metu bažnyčia turėjo dvi zakristijas ir mažą bokštelį, buvo nutinkuota iš lauko pusės. Iš tiesų, bažnyčios įrengimo ir aprūpinimo darbai po mažu, bet vyko nuolat: vyskupas K. Paltarokas bažnyčiai dovanojo gražią monstranciją ir taurę, Apolonija Doračiūnienė skyrė sumą varpui pirkti, tačiau labiausiai bažnyčią parėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, kilęs iš Užulėnio. Jo lėšomis buvo įrengtas didysis altorius, kuriame įtaisytas originalus dailininko Jono Juozo Burbos tapytas paveikslas, vaizduojantis Šv. Antaną su Kūdikėliu Jėzumi. 1935 m., Lietuvos vyriausybei skyrus pašalpą, prie bažnyčios buvo pristatytas aukštas mūrinis bokštas. 1944 m. bažnyčia buvo apgriauta, vėliau suremontuota.

Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia yra stačiakampio plano, kiek žemesne apsidės siena. Išlaikytos proporcijos, lygios plokštumos ir ritmiškai išdėstytos langų angos kuria monumentalumo įspūdį, nors bažnyčia ir neturi ryškiai išreikštų stiliaus bruožų.