Pavadinimas
Laičių piliakalnis
4.001
Laičių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Laičių piliakalnis stūkso Pivonijos seniūnijoje, kiek nutolęs nuo Laičių į šiaurės vakarus, dabar jau melioruotos Plačiavos pelkės rytiniame pakraštyje. Pasiekiamas važiuojant keliu Ukmergė-Pagiriai, pasukus į dešinę, į Žeimius, už 1,8 km, Žeimių kaimo gale pasukus į kairę, vakarus, ir pavažiavus keliuku per Storės upelį maždaug 700 m, už upelio – keliuku į dešinę, šiaurę, už 300 m. Piliakalnio šlaitai nuolaidūs, 4-5 m aukščio. Aikštelė ovali, pailga šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, 54×33 m dydžio. Piliakalnis labai apardytas jame buvusio XVII-XVIII a. senkapio, arimų, žvyrduobių, dirvonuoja. Laičių piliakalnis datuojamas I tūkst. Koordinatės: 55.297642 24.677121.

Pasakojama, kad seniai seniai, kai dar Žeimių kaimo nebuvo (toje vietoje būta pelkės), ant šio kalno gyveno turtingas, bet labai piktas ir godus ponas. Už menkiausią nusižengimą jis žiauriai bausdavęs savo valstiečius – išvarydavęs juos į pelkę, iš kurios niekas negrįždavęs. Kartą ponui prisisapnavo, kad kalne, ant kurio gyvena, užkastas didžiulis lobis. Jis daug metų ieškojo šio lobio, visą kalną perkasė, tačiau nieko nerado. Dėl šių kasinėjimų žmonės praminė poną Kaseliu, o kalną – Kaselio kalnu. Galiausiai už savo blogus darbus ponas buvo nubaustas: prasivėrus žemei, jis su visais savo turtais nugarmėjo į gelmes. Mūsų dienomis kalno apylinkėse pastebima daug gyvačių – seni žmonės pasakoja, kad tai pono paskandintų pelkėje valstiečių vėlės klaidžioja.

Location
Pavadinimas
Laičių piliakalnis
4.001
Laičių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Laičių piliakalnis stūkso Pivonijos seniūnijoje, kiek nutolęs nuo Laičių į šiaurės vakarus, dabar jau melioruotos Plačiavos pelkės rytiniame pakraštyje. Pasiekiamas važiuojant keliu Ukmergė-Pagiriai, pasukus į dešinę, į Žeimius, už 1,8 km, Žeimių kaimo gale pasukus į kairę, vakarus, ir pavažiavus keliuku per Storės upelį maždaug 700 m, už upelio – keliuku į dešinę, šiaurę, už 300 m. Piliakalnio šlaitai nuolaidūs, 4-5 m aukščio. Aikštelė ovali, pailga šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, 54×33 m dydžio. Piliakalnis labai apardytas jame buvusio XVII-XVIII a. senkapio, arimų, žvyrduobių, dirvonuoja. Laičių piliakalnis datuojamas I tūkst. Koordinatės: 55.297642 24.677121.

Pasakojama, kad seniai seniai, kai dar Žeimių kaimo nebuvo (toje vietoje būta pelkės), ant šio kalno gyveno turtingas, bet labai piktas ir godus ponas. Už menkiausią nusižengimą jis žiauriai bausdavęs savo valstiečius – išvarydavęs juos į pelkę, iš kurios niekas negrįždavęs. Kartą ponui prisisapnavo, kad kalne, ant kurio gyvena, užkastas didžiulis lobis. Jis daug metų ieškojo šio lobio, visą kalną perkasė, tačiau nieko nerado. Dėl šių kasinėjimų žmonės praminė poną Kaseliu, o kalną – Kaselio kalnu. Galiausiai už savo blogus darbus ponas buvo nubaustas: prasivėrus žemei, jis su visais savo turtais nugarmėjo į gelmes. Mūsų dienomis kalno apylinkėse pastebima daug gyvačių – seni žmonės pasakoja, kad tai pono paskandintų pelkėje valstiečių vėlės klaidžioja.