Pavadinimas
Evangelikų reformatų bažnyčios griuvėsiai Deltuvos miestelyje
5.001
Deltuva, Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Tiksli Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčios pirminės statybos data nėra žinoma. Visgi 1611 m. Deltuvos bažnyčia jau buvo pažymėta Lietuvos evangelikų reformatų, kalvinistų, sąrašuose, kuriuose pridurta, kad apie jos steigėjus arba pirmuosius fundatorius žinių neišliko. Įvairiuose XVI a. dokumentuose minimi bažnyčios kunigai: 1570 m. S. Marcijanus, o 1579 m. – Petras Dorgvilijus. Todėl galima daryti išvadą, kad Deltuvos evangelikų reformatų, kalvinistų, bažnyčia įsteigta prieš 1570 m. ir yra viena pirmųjų reformatų bažnyčių Lietuvoje.

Evangelikų reformatų bažnyčia Deltuvoje – retas pereinamojo stiliaus iš gotikos į renesansą pavyzdys Lietuvoje. Tai buvusi vienanavė bažnyčia su priekiniu bokštu, kurio apačia keturkampė, o viršus aštuonkampis – Lietuvos gotikai būdingas požymis. Gotikos bruožų yra ir daugiau: penkiašonė presbiterija, sienas skaidantys siauri smailiaarkiai langai. Tuo tarpu lakoniška ir monumentali bažnyčios išorė – ryškaus gynybinio pobūdžio, būdingo provincijos renesansinėms bažnyčioms. Statybos technika, tinkuoti fasadai, tinko nerviūros, įėjimo angą rėminęs portalas – taip pat akivaizdūs Lietuvos renesanso ženklai. Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčia yra regioninės reikšmės archeologinis, architektūrinis ir memorialinis kultūros paveldo objektas.

Location
Pavadinimas
Evangelikų reformatų bažnyčios griuvėsiai Deltuvos miestelyje
5.001
Deltuva, Ukmergės r. sav., Vilniaus apskritis , Lithuania

Tiksli Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčios pirminės statybos data nėra žinoma. Visgi 1611 m. Deltuvos bažnyčia jau buvo pažymėta Lietuvos evangelikų reformatų, kalvinistų, sąrašuose, kuriuose pridurta, kad apie jos steigėjus arba pirmuosius fundatorius žinių neišliko. Įvairiuose XVI a. dokumentuose minimi bažnyčios kunigai: 1570 m. S. Marcijanus, o 1579 m. – Petras Dorgvilijus. Todėl galima daryti išvadą, kad Deltuvos evangelikų reformatų, kalvinistų, bažnyčia įsteigta prieš 1570 m. ir yra viena pirmųjų reformatų bažnyčių Lietuvoje.

Evangelikų reformatų bažnyčia Deltuvoje – retas pereinamojo stiliaus iš gotikos į renesansą pavyzdys Lietuvoje. Tai buvusi vienanavė bažnyčia su priekiniu bokštu, kurio apačia keturkampė, o viršus aštuonkampis – Lietuvos gotikai būdingas požymis. Gotikos bruožų yra ir daugiau: penkiašonė presbiterija, sienas skaidantys siauri smailiaarkiai langai. Tuo tarpu lakoniška ir monumentali bažnyčios išorė – ryškaus gynybinio pobūdžio, būdingo provincijos renesansinėms bažnyčioms. Statybos technika, tinkuoti fasadai, tinko nerviūros, įėjimo angą rėminęs portalas – taip pat akivaizdūs Lietuvos renesanso ženklai. Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčia yra regioninės reikšmės archeologinis, architektūrinis ir memorialinis kultūros paveldo objektas.